Home » Huurovereenkomst bruidskleding

Huurovereenkomst bruidskleding

Huurovereenkomst bruidskleding

Mevr/Mej             :

Adres                   : 

Postcode             :

Woonplaats         :

Tel                       :

E-mail                  :

Huurprijs              :  €

Borgstelling         :  €

Aanbetaling         :  €                                                Datum aanbetaling: __________________

Nog te voldoen  :   €


Huurperiode     

Datum reservering             __________________________


Datum Afhalen               __________________________     Afhaaltijd  __________________  

Datum Retourneren              __________________________     Retourtijd  __________________

Opmerking:

Ondertekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld, zijn gedeponeerd bij de KvK en tevens op www.ladybridal.nl zijn gepubliceerd.


Datum                                                                                 Handtekening huurder ____________________                                                   ____________________